Engelen meditatie 


Er wordt op deze avond gewerkt met een thema. En zullen we engelen uitnodigen om ons te helpen. We vergeten nog te vaak om engelen te vragen. Bijna niemand realiseert zich dat het werkloosheidcijfer in de hemelen bedroevend hoog is. Er bestaat werkloosheid onder de engelen omdat de mensheid er niet voor kiest om zich onvoorwaardelijk te verbinden met deze liefdevolle energie. Engelen hebben geen vrije wil zoals wij die kennen en helpen alleen als je er om vraagt.


Vrijdag avond

16 juli

30 juli

13 augustus

27 augustus

10 september


Voorlopig is de meditatie eens in de 14 dagen. Na de zomervakantie wordt dat wekelijks.

Graag telefonisch / per mail aanmelden o.v.v. naam adres telefoonnummer en emailadres. Contact